Age Checker là một plugin xác minh tuổi dành cho WordPress. Plugin này yêu cầu người dùng xác minh tuổi của họ khi tải trang. Khi người dùng xác nhận rằng họ ở độ tuổi tối thiểu, nội dung trang sẽ được truy cập. Giới hạn độ tuổi rất hữu ích cho nhiều website với các lĩnh vực đặc trưng như rượu, cờ bạc hoặc trang web người lớn.

Các tính năng chính của Age Checker

 • 3 chế độ nền – Màu sắc, hình ảnh hoặc video
 • 3 biểu mẫu xác minh – Ngày sinh, Hộp kiểm hoặc nhấn Enter
 • Tải lên logo tùy chỉnh
 • Hạn chế các trang và bài đăng riêng lẻ hoặc sử dụng giới hạn độ tuổi trên trang web
 • Bao gồm nút Thoát tùy chọn để chuyển hướng người dùng đến URL mong muốn của bạn
 • Tạo hình thức xác minh theo kiểu có / không
 • Chuyển đổi độ mờ đục của lớp phủ hình ảnh hoặc video
 • Thay đổi thứ tự nhập ngày dựa trên khu vực của bạn (DD MM YYYY hoặc MM DD YYYY)
 • Thay đổi biểu mẫu và văn bản xác nhận thành bất cứ điều gì bạn muốn
 • Chỉnh sửa tuổi thọ cookie
 • Xem trước tức thì sau khi bạn thay đổi trình chỉnh sửa quản trị viên
 • Đáp ứng đầy đủ & tối ưu hóa cho tất cả các thiết bị
 • Thân thiện với SEO – Việc xác minh tuổi không ảnh hưởng gì đến chất lượng nội dung của bạn trong việc SEO.

Link xem demo: https://codecanyon.net/item/age-checker-for-wordpress/20626595

Tải về miễn phí Plugin Age Checker tại đây: