Modern Statistics cung cấp cho một công cụ thống kê tuyệt vời trong diễn đàn sử dụng Xenforo của bạn. Người dùng có thể xem và theo dõi thông tin cập nhật trên diễn đàn một cách trực quan.

Các đối tượng thống kê chính:

 • Người dùng
 • Chủ đề
 • Tiểu sử
 • Tài nguyên.

Người dùng có thể thấy rất nhiều thống kê về các đối tượng này, chẳng hạn như “Câu trả lời mới nhất”, “Chủ đề quan trọng”, “Tài nguyên hàng đầu”, “Tài nguyên có thể tải xuống nhiều nhất”, “Hầu hết thông điệp của người dùng”, “Tin nhắn hồ sơ gần đây”. Điều này giúp người dùng hỗ trợ hoặc tham gia bất kỳ cuộc thảo luận nóng nào và cung cấp thông tin hữu ích cho những người dùng khác.

Các tính năng của Modern Statistics:

 • Hỗ trợ cho một khối độc lập nhiều số liệu thống kê.
 • Có thể bật / tắt các tham số riêng lẻ.
 • Đặt số lượng tin nhắn về chủ đề / người dùng / tài nguyên / hồ sơ sẽ được hiển thị trong thống kê.
 • Có thể hiển thị / ẩn một gợi ý.
 • Có thể hiển thị / ẩn tiền tố chủ đề.
 • Bạn có thể chọn một mục để hiển thị số liệu thống kê.
 • Bạn có thể chọn diễn đàn / danh mục tài nguyên / nhóm người dùng sẽ được đưa vào thống kê.
 • Bạn có thể xác định thống kê nào có thể được ẩn bằng cách sử dụng nhóm người dùng, tên diễn đàn, tên mẫu.
 • Bạn có thể đặt phạm vi ngày cho các chủ đề được xem nhiều nhất và có liên quan nhất.
 • Hỗ trợ AJAX.
 • Hỗ trợ Responsive
 • Hỗ trợ quản lý tài nguyên XenForo.
 • Một số bố cục thống kê (lên / trái / phải) và kiểu (sáng / tối).
 • Thật dễ dàng để thay đổi kiểu bằng cách sử dụng hệ thống thuộc tính kiểu.

Tải về miễn phí  plugin Modern Statistics

Tải về