Chia sẻ miễn phí Arangi PSD Template. Bộ file giao diện website bán hàng đầy đủ. Được thiết kế theo xu hướng hiện đại UX. Arangi chứa nhiều bố cục trang chủ. Bạn có thể xây dựng website bán thực phẩm hữu cơ, trái cây, rau củ quả…

03_Index—Organic-medicine

Giao diện Homepage 1

02_Index—Organic-food

Giao diện Homepage 2

01_Index—Organic-cosmetics

Giao diện Homepage 3

Bộ Template này bao gồm:

 • 03 Trang chủ thiết kế sẵn
 • Bao gồm 41 tệp PSD
 • Dựa trên Twitter Bootstrap Grid 1170px
 • Thiết kế pixel hoàn hảo
 • Dễ dàng chỉnh sửa
 • Phông chữ Google miễn phí

Các file PSD có trong Arangi template

 • 1_Index_Organic cosmetics
 • 2_Index_Organic_food
 • 3_Index_Organic_medicine
 • 4_About_us
 • 5_Blog_grid_2column
 • 6_Blog_grid_3column
 • 7_Blog_list_1column
 • 8_Blog_list_2column
 • 9_Blog_list_left_sidebar
 • 10_Blog_list_right_sidebar
 • 11_Blog_Masonry
 • 12_Single_blog_no_sidebar
 • 13_Single_blog_sidebar
 • 14_Category_1column
 • 15_Category_2column_with_left_bar
 • 16_Category_2column_with_right_bar
 • 17_Category_3column
 • 18_Category_3products_per_row
 • 19_Category_4product_per_row
 • 20_Category_5product_per_row
 • 21_Category_6product_per_row
 • 22_product_1column
 • 23_product_2columns_with_left_bar
 • 24_product_2columns_with_right_bar
 • 25_product_3columns
 • 26_Mega_Menu_Style_1
 • 27_Mega_Menu_Style_2
 • 28_Popup_Sale_off
 • 29_Cart
 • 30_Shipping
 • 31_Account_Dashboard
 • 32_Account_Information
 • 33_Address_book
 • 34_Edit_Address
 • 35_My_Order
 • 36_Payment
 • 37_Contact_info
 • 38_Contact_form
 • 39_comming_soon
 • 40_404
 • 41_Login
 • 42_Register

Mời bạn tải về Arangi Template tại đây: