HT QR Code Generator for WordPress là một plugin WordPress giúp tạo mã QR từ bảng điều khiển WordPress. Elementor widget, WordPress Widget, và ShortCodes có sẵn. Với HT QR Code Generator bạn có thể tạo QC Code cho văn bản/ liên kết tùy chỉnh, mail-to link, email, tin nhắn di động, số điện thoại, liên kết trang hiện tại, vv…

Plugin tạo mã QR Code cho wordpress

Tính năng của HT QR Code Generator

 • Tạo QR Codes động.
 • Tải về và in mã QR.
 • Bật tắt tính năng cho phép tải về QR Code.
 • Phong cách nút tùy chỉnh.
 • Thiết kế mã QR tùy chỉnh.
 • Giao diện đa dạng, độc đáo
 • Hỗ trợ tùy chỉnh vị trí mẫu bên trong và màu viền bên ngoài.
 • Hỗ trợ tùy chỉnh liên kết mô hình bên trong điền và màu đường viền bên ngoài.
 • Hỗ trợ tùy các mẫu Patterns dọc, ngang.
 • Hỗ trợ hình ảnh logo
 • Hỗ trợ hình ảnh nền.

QR Code Generator giúp tạo ra mã QR cho:

 • Văn bản/liên kết tùy chỉnh.
 • URL trang hiện tại.
 • Thư đến liên kết/Email Message.
 • Gọi cho chúng tôi/gọi điện thoại/gửi tin nhắn SMS.
 • Skype
 • Truy cập WIFI.
 • Calender
 • Thông tin liên hệ..
 • Vị trí của Google.

Xem demo tại: http://hasthemes.com/qr-code-generator-demo

Tải về miễn phí HT QR Code Generator